SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov

Skratka názvu politickej strany / hnutia: SNJ-sv Sídlo: Hronský Beňadik 253/113, 96653 Hronský Beňadik, Slovenská republika

IČO: 42285089 Dátum registrácie: 14.01.1991

Číslo registrácie: VVS/1-43/1991

Členovia: Predstavitelia: predseda: Stanislav Pánis

členovia Celoslovenskej rady: Stanislav Svorad,  Jozef Borcovan,  Štefan Štefánik,  Eva Balková,  Dušan Rajčan,  Slavomír Jančok,  Jozef Oravec,                                                                                   D Jana Lachkovičová 

Štatutárny orgán: Stanislav Pánis, Vrančovičova 42 Bratislava 

https://www.facebook.com/stanislav.panis.79

Fb: https://www.facebook.com/Slovenská-národná-jednota-strana-vlastencov-1872188319552002

https://www.youtube.com/user/panis

BRATISLAVA 25. júla (SITA) - Slovenská národná jednota (SNJ) vznikla v januári 1991 ako dôsledok odklonu Slovenskej národnej strany (SNS) od požiadavky štátnej samostatnosti slovenského národa. Jej predsedom je od roku 1991 Stanislav Pánis, zakladateľ SNS, predstaviteľ jej tzv. radikálneho krídla a jeden z hlavných ideológov národno-kresťanského realizmu. Slovenská národná jednota si postupne osvojila túto ideológiu, ktorá ju radí mimo tradičné pravo-ľavé delenie politických smerov – je stranou realizmu.
Program SNJ sa v oblasti zahraničnej politiky riadi bezvýhradným uznávaním suverenity všetkých štátov, princípom reciprocity, princípom vzájomnej výhodnosti a podobnosti, odmietnutím vstupu do NATO a EÚ, prehodnotením a revíziou asociačnej zmluvy s EÚ. Tiež pokladá za nutnú reformu OSN a uznanie európskych mocností ako strategických partnerov Slovenska.
Samostatnú kapitolu Politického programu SNJ predstavuje imigračná a azylová politika, ako aj právne postavenie cudzincov, kde SNJ žiada výrazné reformy smerujúce k sprísneniu nášho cudzineckého práva. Rovnako je samostatnou kapitolou, na ktorú SNJ kladie výrazný dôraz, ochrana a podpora slovenského národného spoločenstva v blízkom zahraničí, na jeho tradičnom sídelnom území.

,-

Strana národnej jednoty -  strana vlastnencov v roku 2018 neprijala žiadne príspevky, ktoré by musela priznať 

podľa §22 ods 5 zákona o politických stranách.

Výročná správa 2018:

https://sitebuilderhost.net/#site/a418310061b640f99ae7e13c1342fce4/page/59e7c976bcc84dfa96c443198382a38d


Výsledky volieb do Europarlamentu 2019: https://www.vysledkyvolieb.sk/euro-volby/strana/151-slovenska-narodna-jednota-strana-vlastencov/2019?fbclid=IwAR2AD_mWHFyrBB8Oq76XGgE4bBrmK3-mJSKW9jiNMnccawNC5dR3XQwfvAc


Slovenská národná jednota - strana vlastencov

28. mája, 0:15

Ako a kto za nás hlasoval?

Bratislavský kraj
SNJ-sv 127 0,07 %
Nitriansky kraj
SNJ-sv 126 0,11 %
Bratislava 
SNJ-sv 98 0,07 %
Banskobystrický kraj
SNJ-sv 91 0,08 %
Trenčiansky kraj
SNJ-sv 93 0,08 %
Prešovský kraj
SNJ-sv 58 0,04 %
Žilinský kraj
SNJ-sv 48 0,03 %
Košický kraj
SNJ-sv 47 0,04 %
Trnavský kraj
SNJ-sv 31 0,03 %


Napíšte nám

© Copyright slovenskanarodnajednota-strana vlastencov