SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - STRANA VLASTENCOV       

                                                                                                                                                  politická strana

Vyhlásenie SNJ- strany vlastencov 

Slovenská národná jednota - strana vlastencov ,Hronský Beňadik č.253/113, 966 53.
IČO:42285089
DIČ:2020919472
Zastúpená predsedom Stanislav Pánis, Vrančovičova č. 42, 841 03 Bratislava.

KONTAKTNÁ ADRESA: panis2245@gmail.com

https://www.facebook.com/stanislav.panis.79

https://www.youtube.com/user/panis

https://slovenskanarodnajednota.info

Fb: https://www.facebook.com/Slovenská-národná-jednota-strana-vlastencov-1872188319552002Ministerstvo vnútra
Sekcia verejnej správy
Úrad štátnej komisie

Štátna komisia pre voľby a kontrolu
financovania politických strán
Odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňova 22 , 826 86 Bratislava 29

V e c :

Finančná správa 2018  viď priložený LINK:

https://sitebuilderhost.net/#site/a418310061b640f99ae7e13c1342fce4/page/59e7c976bcc84dfa96c443198382a38d

Verejné tajomstvá 203 - Kam kráčaš Slovensko? STANISLAV PÁNIS-predseda strany

https://www.youtube.com/watch?v=-soepkmaCjc

Stanislav Pánis - kandidát do EP za stranu Slovenská národná jednota - strana vlastencov

https://www.youtube.com/watch?v=QVHCkhyTpbE

https://www.youtube.com/watch?v=7Lv5S3ReslY

https://www.youtube.com/watch?v=zTbrMZ8vTBM

https://www.youtube.com/watch?v=if9L5w5thhE
KANDIDáTI DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU:

Jana Lachkovičová -  kandidátka č.3 do Európskeho parlamentu 

https://www.youtube.com/watch?v=n8SbXHB2LWo&fbclid=IwAR1AyL3H56r48LQ4PUqphbmhtMUoCVeYv5q_m3cvzRzZJAhCUseWUQVLTqk

Ing Ing Dr.h.c.Milan Kršiak - kandidát č.11 do Európskeho parlamentu

 https://www.youtube.com/watch?v=je_muEJ7qqE&fbclid=IwAR255aMzrPdUwstDFyZ2LMGnLbuCt0TNoMLBwE9yQTWciYoWqA49tRo3o4w

 
 

 

     
       2019 voľby do Európskeho parlamentu - strana                                 kandiduje s 11- timi členmi:
 1. Stanislav pánis
 2. Mgr. Ľudovít Líška
 3. Jana Lachkovičová
 4. Phdr. Jaromír Okša
 5. Ing. Jozef Zima
 6. Juraj Mezei
 7. Jaroslav Cibulya
 8. Andrea Justusová
 9. Ing. Marián Bukoven
 10. Dagmar Weissabelová
 11. Ing Ing Dr.h.c.Milan Kršiak

Slovenská národná jednota (SNJ) vznikla v januári 1991 ako dôsledok odklonu Slovenskej národnej strany (SNS) od požiadavky štátnej samostatnosti slovenského národa. Jej predsedom je od roku 1991 Stanislav Pánis, zakladateľ SNS, predstaviteľ jej tzv. radikálneho krídla a jeden z hlavných ideológov národno-kresťanského realizmu. Slovenská národná jednota si postupne osvojila túto ideológiu, ktorá ju radí mimo tradičné pravo-ľavé delenie politických smerov – je stranou realizmu. 
Program SNJ sa v oblasti zahraničnej politiky riadi bezvýhradným uznávaním suverenity všetkých štátov, princípom reciprocity, princípom vzájomnej výhodnosti a podobnosti, odmietnutím vstupu do NATO a EÚ, prehodnotením a revíziou asociačnej zmluvy s EÚ. Tiež pokladá za nutnú reformu OSN a uznanie európskych mocností ako strategických partnerov Slovenska.
Samostatnú kapitolu Politického programu SNJ predstavuje imigračná a azylová politika, ako aj právne postavenie cudzincov, kde SNJ žiada výrazné reformy smerujúce k sprísneniu nášho cudzineckého práva. Rovnako je samostatnou kapitolou, na ktorú SNJ kladie výrazný dôraz, ochrana a podpora slovenského národného spoločenstva v blízkom zahraničí, na jeho tradičnom sídelnom území.